Kjære kunder og elever! Vi vil informere om at vi justerer våre priser fra og med 10. februar 2023. Prisene vil være synlig på vår nettside fra og med nevnte dato.