Grunnutdanning for yrkessjåfører

For å oppnå yrkessjåførkompetanse (YSK) må du gjennomføre en grunnutdanning og bestå teoriprøven.

Du velger om du vil ta grunnutdanning for person- eller godstransport.

Grunnutdanningen skal sikre at du som sjåfør har nødvendig grunnleggende kompetanse og forståelse for å kunne begynne i yrke, og oppfyller de krav og forventninger som stilles til deg som skal inn i transportbransjen.

Hvilken utdanning skal du velge?

  • Skal du kjøre persontransport med kjøretøy i klasse D1, D1E, D eller DE, må du gjennomføre grunnutdanning for persontransport.
  • Skal du kjøre godstransport med kjøretøy i klasse C1, C1E, C eller CE, må du gjennomføre grunnutdanning for godstransport.

  • Du kan utvide yrkessjåførkompetanse for godstransport til å gjelde for persontransport, eller motsatt, ved å gjennomføre en kompetanseutvidelse.

Utdanningen består av 5 moduler, person eller gods. Undervisning i klasserom, nettbasert undervisning og kjøring.

Modul 1 Introduksjon, kjøretøyteknikk, optimal bruk av tunge kjøretøy og HMS
Modul 2 Vegtransporten og samfunnet, kommunikasjon, og kjøretøyets konstruksjon og virkemåte
Modul G3 Godstransportens vilkår
Modul P3 Persontransportens vilkår
Modul G4 Godstransport i praksis
Modul P4 Persontransport i praksis
Modul 5 Sikker adferd på vegen

Avbestilling: Avbestilling må skje senest 5 virkedager før kursets oppstart.

Kommende kurs

Vis alle

Ingen kommende kurs for øyeblikket.