Priser

Annet (Kurs) Kursliste
Sikkerhetskurs på veg kr 8400,-
Klasse B96 (Personbil med tilhenger) Kursliste
Kjøretime kr 850,-
Sikkerhetskurs på veg kr 2550,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 850,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 850,-
Klasse BE (Personbil med tilhenger) Kursliste
Førerprøve kr 2550,-
Kjøretime kr 850,-
Sikkerhetskurs på veg kr 2550,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 850,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 850,-
Klasse C (Lastebil) Kursliste
Førerprøve kr 3300,-
Grunnkurs kr 1500,-
Kjøretime kr 1400,-
Lastsikringskurs kr 4000,-
Sikkerhetskurs på veg kr 8400,-
Sikkerhetskurs på veg 4t kr 5600,-
Teorikurs (390 min) kr 5000,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1400,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1400,-
Ulykkesberedskap kr 4000,-
Klasse C1 (Lett lastebil) Kursliste
Førerprøve kr 3000,-
Grunnkurs kr 1500,-
Kjøretime kr 1300,-
Lastsikringskurs kr 4000,-
Sikkerhetskurs på veg kr 5200,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1300,-
Ulykkesberedskap kr 4000,-
Klasse C1E (Lastebil m/henger) Kursliste
Førerprøve kr 3200,-
Kjøretime kr 1400,-
Sikkerhetskurs på veg kr 5600,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1400,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1400,-
Klasse CE (Lastebil og henger) Kursliste
Førerprøve kr 4000,-
Kjøretime kr 1500,-
Sikkerhetskurs på veg kr 15000,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1500,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1500,-
Klasse D (Buss) Kursliste
Førerprøve kr 3300,-
Grunnkurs kr 1500,-
Kjøretime kr 1400,-
Sikkerhetskurs på veg kr 8400,-
Sikkerhetskurs på veg 4t kr 5600,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1400,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1400,-
Ulykkesberedskap kr 4000,-
Klasse D1 (Minibuss) Kursliste
Førerprøve kr 3000,-
Grunnkurs kr 1500,-
Kjøretime kr 1300,-
Sikkerhetskurs på veg kr 5200,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1300,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1300,-
Ulykkesberedskap kr 4000,-
Klasse D1E (Minibuss) Kursliste
Førerprøve kr 3200,-
Kjøretime kr 1400,-
Lastsikringskurs kr 1200,-
Sikkerhetskurs på veg kr 5600,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1400,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1400,-
Klasse DE (Buss) Kursliste
Førerprøve kr 3500,-
Kjøretime kr 1500,-
Lastsikringskurs kr 1200,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1500,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1500,-
YSK Godstransport (YSK Gods) Kursliste
Yrkesutdannelse Godstransport alle moduler kr 38000,-
Yrkesutdannelse utvidelse til Godstransport 35T kr 16000,-
YSK Persontransport (YSK Person) Kursliste
Yrkesdirektivet Persontransport alle moduler kr 38000,-
Yrkeskompetanse utvidelse til persontransport 35T kr 16000,-