Priser

Klasse B96 (Personbil med tilhenger) Kursliste
Kjøretime kr 850,-
Sikkerhetskurs på veg kr 2550,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 850,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 850,-
Klasse BE (Personbil med tilhenger) Kursliste
Førerprøve kr 2550,-
Kjøretime kr 850,-
Sikkerhetskurs på veg kr 2550,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 850,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 850,-
Klasse C (Lastebil) Kursliste
Førerprøve kr 4000,-
Kjøretime kr 1500,-
Sikkerhetskurs på veg kr 9000,-
Sikkerhetskurs på veg 4t kr 6000,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1500,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1500,-
Grunnkurs kr 2000,-
Lastsikringskurs kr 4500,-
Teorikurs (390 min) kr 5000,-
Ulykkesberedskap kr 4500,-
Klasse C1 (Lett lastebil) Kursliste
Førerprøve kr 3200,-
Kjøretime kr 1350,-
Sikkerhetskurs på veg kr 5400,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1350,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1350,-
Grunnkurs kr 2000,-
Lastsikringskurs kr 4500,-
Ulykkesberedskap kr 4500,-
Klasse C1E (Lastebil m/henger) Kursliste
Førerprøve kr 3500,-
Kjøretime kr 1450,-
Sikkerhetskurs på veg kr 5800,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1450,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1450,-
Klasse CE (Lastebil og henger) Kursliste
Førerprøve kr 4500,-
Kjøretime kr 1600,-
Sikkerhetskurs på veg kr 16000,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1600,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1600,-
Klasse D (Buss) Kursliste
Førerprøve kr 4000,-
Kjøretime kr 1500,-
Sikkerhetskurs på veg kr 9000,-
Sikkerhetskurs på veg 4t kr 6000,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1500,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1500,-
Grunnkurs kr 2000,-
Ulykkesberedskap kr 4500,-
Klasse D1 (Minibuss ) Kursliste
Førerprøve kr 3200,-
Kjøretime kr 1350,-
Sikkerhetskurs på veg kr 5400,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1350,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1350,-
Grunnkurs kr 2000,-
Ulykkesberedskap kr 4500,-
Klasse D1E (Minibuss) Kursliste
Førerprøve kr 3500,-
Kjøretime kr 1450,-
Sikkerhetskurs på veg kr 5800,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1450,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1450,-
Lastsikringskurs kr 1200,-
Klasse DE (Buss) Kursliste
Førerprøve kr 4200,-
Kjøretime kr 1600,-
Trinnvurdering trinn 2 kr 1600,-
Trinnvurdering trinn 3 kr 1600,-
Lastsikringskurs kr 1200,-
YSK Godstransport (YSK Gods) Kursliste
Yrkesutdannelse Godstransport alle moduler kr 39500,-
Yrkesutdannelse utvidelse til Godstransport 35T kr 16500,-
YSK Persontransport (YSK Person) Kursliste
Yrkesdirektivet Persontransport alle moduler kr 39500,-
Yrkeskompetanse utvidelse til persontransport 35T kr 16500,-